De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Toch weer plan huisvesting ontheemden in Borne, nu Afghanen

Toch weer plan huisvesting ontheemden in Borne, nu Afghanen

BORNE – De kans bestaat dat in het voormalige Asielzoekerscentrum in Borne toch weer ontheemden worden gehuisvest. Het gaat dit keer om vluchtelingen uit Afghanistan, circa driehonderd in getal. Eerder bezwoer de gemeente Borne dat er géén opvang meer zou plaatsgrijpen in het voormalige internaat der fraters Maristen aan de weg tussen Borne en Bornerbroek, nabij Azelo. Het zou nu gaan om huisvesting gedurende een jaar.

Het was burgemeester Pierik van Borne die de gemeenteraad hedenavond aan het begin van een politiek beraad formeel inlichtte en bijpraatte over het voornemen om tegemoet te komen aan het verzoek, vanwege het (inter)nationale belang en de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. In kleinere kring was al bekend dat het college voor deze specifieke groep toch weer overstag wil gaan, als 'nationale plicht.

Direct omwonenden en andere betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van de Stichting Gemeenschapsbelangen Azelo, zijn eerder ingelicht en reageren met gemengde gevoelens, want zij gingen er vanuit dat de gemeente de gebouwen van het voormalige internaat zou slopen om er woningen in het duurdere segment te laten verrijzen. 

Deel dit nieuws!