De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede wil in tien jaar 9.300 nieuwe woningen bouwen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede stemt naar het zich vanavond liet aanzien volgende week maandag in grote meerderheid in met het voornemen van wethouder Diepemaat om dit decennium 9.300 woningen te bouwen, dus op jaarbasis bouwen. Misschien dat een enkele oppositiepartij er geen been in ziet, maar de coalitie van VVD, BBE, D66, PvdA en ChristenUnie is enthousiast. 

Dat bleek vanavond tijdens een voorbereidend debat over de beoogde groei van het aantal woningen. Volgens de wethouder is de toon gezet, want wordt 'fors meer gebouwd' dan de afgelopen jaren. Het gaat er wat Diepemaat betreft om voor alle doelgroepen passende woningen te bouwen, lage inkomens (sociale huurwoningen) , middeninkomens en  hogere inkomens.. 'Al die dingen tegelijk.'

Tot de beoogde uitbreidingsgebieden behoren Esmarkerveld, Leuriks, Cromhoff en ook bijvoorbeeld de vanwege clustering en fusies vrijkomende sportvelden in diverse stadsdelen. Er liggen nog wel 'uitwerkingsvragen' ter tafel, waaronder betaalbaarheid, (de gevaren/overlast van) kamerbewoning en zo voort. Als het lukt nog dit decennium 9.300 huizen te bouwen zal Enschede over tien jaar meer inwoners zal hebben dan het tot de tot voor kort nagestreefde 170.000 stedelingen. 

Deel dit nieuws!