De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen overlegt over de sloop en bouw van kerkelijke zalen

Haaksbergen overlegt over de sloop en bouw van kerkelijke zalen

HAAKSBERGEN – Het gemeentebestuur van Haaksbergen is al geruime tijd in gesprek met bestuur van de parochie van de rooms-katholieke Sint Franciscus van Assisië over de sloop van een aantal bijgebouwen achter de pastorie aan de Markt. Er is in dat overleg ook gesproken naar de mogelijkheid om een nieuw kerkelijk centrum te bouwen voor parochiële bijeenkomsten. In dat verband zijn ook gesprekken gaande met de Protestantse Kerk Nederland. Het belang van de gemeente is om gronden te verwerven ten behoeve van de centrumontwikkeling, waar al  jaren sprake van is en die nu de eindfase nadert.

Al een jaar of 25 breekt Haaksbergen zich het bestuurlijke hoofd over een aantrekkelijk centrum aan het plein waar het gemeentehuis en de rooms-katholieke staan benevens winkels, waar de rek uit is en  een meer eigentijdse herinrichting voor in de plaats zou moeten komen, om te beginnen op de plek van het ‘Gat in de Markt’ van voorheen Konings Schoenen en het achterliggende terrein van De Bron. Achter de pastorie aan de Markt (en het naastgelegen restaurant Sirtaki) een park ingetekend. Dit plan gaat er vanuit dat de parochiële bijgebouwen achter de pastorie aan de Markt te bestemder tijd verdwijnen.

Als gezegd lopen er gesprekken met de lokale overheid over de sloop van de bijgebouwen van de geestelijke overheid. Wellicht kan een nieuw kerkelijk centrum een ‘doorbraak’ forceren. Dit heeft nu geleid tot gesprekken over de verrijzenis een nieuw kerkelijk centrum op de grond tussen de voormalige Wereldwinkel en het even voormalige kantoor van Domijn aan de Von Heijdenstraat en Markt. Later de Protestantse Kerk Nederland aangeschoven, die voornemens is van plan het  kerkelijk erf aan de Von Heijdenstraat te herontwikkelen. Een serieuze optie is dat beide denominaties de handen ineenslaan.

Deel dit nieuws!