De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Film over ontstaan (jubileum) ontsluiting regio Twente over water

Film over ontstaan (jubileum) ontsluiting regio Twente over water

HENGELO - In overleg met het Museum Hengelo heeft de Videofilmclub Hengelo een film gemaakt over 85 jaar Twentekanaal. De rolprent laat zien hoe de behoefte ontstond aan transport over water door de ontwikkeling van de Twentse industrie. Behalve de aanleg van spoorverbindingen met West Nederland en Duitsland was er behoefte aan transport over het water.

In 1930 werd begonnen met de aanleg van het  Twentekanaal, waarmee een verbinding tussen de IJssel en Twente tot stand zou worden gebracht. Het kanaal werd in 1936 in gebruik genomen en is nog steeds van belang steeds een belangrijke rol bij aan- en afvoer van grondstoffen en goederen. In de jaren vijftig kwam er een zijtak naar Almelo, waar nu net als in de haven van Hengelo is van de Combi Terminal Twente voor op- en overslag

De première van de film ‘Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen’ staat op de rol voor ein augustus. Deze film van de Videofilmclub Hengelo kwam tot stand onder redactie en regie van Walter Tuenter met medewerking van onder meer Museum Hengelo, andere Overijsselse musea, het waterschap Vechtstromen, de bedrijven van Port of Twente, de  schipper van het containerschip Martinique.

Deel dit nieuws!