De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede overweegt opnieuw opvang van vluchtelingenkinderen

Enschede overweegt opnieuw opvang van vluchtelingenkinderen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede overweegt opnieuw - op termijn - de opvang van minderjarige vluchtelingenkinderen. Het college van burgemeester en wethouders wil over dit verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) na het zomerreces in gesprek met de gemeenteraad. Aan de orde komen over de concrete behoefte en de ernst van de situatie. Daarover spraken burgemeester Van Veldhuizen en wethouder Van Houdt met het COA.

Voor de korte termijn is er behoefte aan 417 extra opvangplekken in de provincie Overijssel voor een periode van zes maanden tot twee jaar. Het COA heeft hiervoor Enschede niet specifiek in beeld en heeft in het gesprek aangegeven dat er geen verzoek komt aan Enschede om voor de korte termijn opvangplekken te realiseren. Voor de middellange termijn streeft het COA naar regionale opvanglocaties voor kansrijke asielzoekers en vergunninghouders die wachten op huisvesting in een gemeente met daarnaast flexibele opvangvormen.

Het COA wil de komende periode graag met de gemeente Enschede hierover in gesprek. Het college legt de kwestie in het najaar voor aan de gemeenteraad om informatie uit te wisselen en de politieke gevoelens in de lokale volksvertegenwoordiging  te toetsen.

 

 

Deel dit nieuws!