De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw onderzoek intensiteit en snelheid verkeer Borne-Hengelo

Nieuw onderzoek intensiteit en snelheid verkeer Borne-Hengelo

HENGELO/BORNE - De gemeente Hengelo zal dit najaar opnieuw onderzoek laten uitvoeren naar de intensiteit en de snelheid van het verkeer in het buitengebied Boswijk. De uitkomsten kunnen in afstemming met de gemeente Borne gefundeerd leiden tot verkeerskundige maatregelen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders te Hengelo op klachten de vaststelling dat te veel verkeer te hard rijdt op de Beneluxlaan. Het college van burgemeester en wethouders in Hengelo wijst erop dat verkeersintensiteit op deze vijftig kilometer-per uur-weg past: een route die deel uitmaakt van het hoofdwegennet.

Ee zijn niettemin klachten over de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer op een aantal gedeltes van de weg.  Door verdere ontwikkeling van de woongebieden rondom de Beneluxlaan zal de bebouwingsdichtheid bovendien groter worden. De politie is gevraagd om te gaan handhaven op de snelheid op de Beneluxlaan. Zorgen zijn er over de afwikkeling van het verkeer van de Bornse wijk Bornsche Maten via de Veergoorsdijk en de Kristenbosweg richting de Beneluxlaan, wat de situatie de voor langzaam verkeer (fiets en voetganger) gevaarlijk zou maken.

De gemeente Borne heeft in haar definitieve verkeersplan opgenomen dat er met uitzondering van de Piepersveldweg geen directe verbindingen voor gemotoriseerd verkeer in stand blijven tussen de Bornsche Maten en het buitengebied van de gemeente Hengelo.

Deel dit nieuws!