De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad Almelo op drie leden na voor afschaffing Verhuurdersheffing

Raad Almelo op drie leden na voor afschaffing Verhuurdersheffing

ALMELO - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Almelo vraagt het demissionaire kabinet  en de formerende partijen de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat gebeurt op basis van een op drie stemmen na een unanieme door de Almelose gemeenteraad aangenomen motie van de ChristenUnie, met een riante meerderheid van 31 stemmen.

Het college voert de motie op last van de gemeenteraad uit, want de verhuurdersheffing legt naar het oordeel van de raad een te groot beslag op het investeringspotentieel van woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph, waardoor hun maatschappelijke taak ernstig in het gedrang zou komen, met name wat betreft de bouw van sociale huurwoningen.

Inhoudelijk stelt het college zich te vinden in de brief aan demissionair bewindsvrouw Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, al verwacht het dat het een moeilijke missie is. 'De verhuurdersheffing is volgens het college van belang voor de rijksbegroting en daarom zal het nier eenvoudig zijn. Niettemin is het verstandig deze brief wél te versturen omdat dit moet worden gezien in het licht van de vele andere signalen die hetde rijksoverheid krijgt over de onwenselijkheid van de verhuurdersheffing.

Meer gemeenten dringt op de afschaffiing van de verhuurdersheffing, doordat die corporaties de heffingen één op bij de regulier huurbedragen optelt, wat zomaar tussen de acht- en negenhonderd euro per jaar scheelt. en honderden extra huurwoningen voor de doekgroep.

 

 

Deel dit nieuws!