De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Versteeg stapt van ZorgAccent over naar woningcorporatie WBO

Versteeg stapt van ZorgAccent over naar woningcorporatie WBO

OLDENZAAL/NIJVERDAL - De woningcorporatie WBO te Oldenzaal krijgt met de benoeming van directeur-bestuurder Versteeg een ervaren volkshuisvester aan de top. Hij komt over van de thuiszorgorganisatie ZorgAccent, maar was daarvoor werkzaam bij de woningcorporatie De Veste in Ommen. Versteeg was daarenboven commissaris bij de woningstichting Beter Wonen in Almelo.

De nieuwe roerganger van WBO, dat een woningbezit van zo'n vierduizend huizen heeft, wacht in Oldenzaal de opdracht deels een nieuwe koers uit te stippelen, omdat de volkshuisvesting van nu andere eisen stelt dan voorheen, onder leiding van  gewezen leidsman Willems. Daar heeft de gemeenteraad afgelopen jaar op getamboereerd. Er is bij WBO onder meer een cultuuromslag nodig.

Meer dan voorheen zijn aandachtspunten zijn duurzaamheid en betaalbaarheid van belang plus de noodzaak in te spelen op demografische ontwikkelingen, waarbij Oldenzaal een accent moet leggen, weet de het gemeentebestuur, op het indammen van het aantal stedelingen dat naar elders verhuist, vanwege specifieke woonwensen. Waarbij de vraag is voor Versteeg hoe die tendens om te buigen.

Deel dit nieuws!