De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ton nodig voor verder onderzoek naar 'groengas' Noordoost Twente

Ton nodig voor verder onderzoek naar 'groengas' Noordoost Twente

DINKELLAND - De vier gemeenten in Noordoost Twente laten een onderzoek instellen naar een bedrijfsplan voor het opwekken van groengas. In het onderzoek dient ook de mogelijke rol van de gemeente te worden belicht, waarbij het niet de bedoeling zou zijn aandeelhouder van zo'n bedrijf te worden, maar wel alle andere opties af te tasten. De colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen zullen hun gemeenteraden voorstellen per gemeente een bedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen. De haalbaarheid van het plan om via kleinschalige mestvergisting biogas en groengas op te wekken als alternatief voor fossiel gas wordt aanzienlijk genoemd, naar een initiatief van zes Dinkellandse boeren.

Deze boeren 'bestieren' de energieco√∂peratie IJskoud en hebben met Cogas Energie een biogasnetwerk tot stand gebracht. Tijdens het ontwikkeltraject van het biogasnet  in Noord-Deurningen bleek dat de bedrijfsculturen van de betrokken partijen onverenigbaar zijn, waardoor deze verduurzamingskans verloren lijkt te gaan. De gemeenten willen met het Energiefonds Overijssel en een afvaardiging van de boeren onderzoek doen naar een nieuwe bedrijfsvorm, teneinde alsnog de productie van biogas en groengas in deze regio en in de provincie te stimuleren. Daarnaast kan de opschaling van de productie van biogas gaan plaatsvinden om een deel van wijken voor 2050 'van het aardgas af te sluiten'. Hiervoor is het van groot belang dat het nu lopende project Noord-Deurningen tot een succesvol voorbeeld kan worden gemaakt.

Deel dit nieuws!