De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Natuurherstel in Buurserzand-Horsterveen (Natura 2000) van start

Natuurherstel in Buurserzand-Horsterveen (Natura 2000) van start

BUURSE - In samenwerking met de provincie Overijssel en Natuurmonumenten begint de gemeente Haakbergen met de natuurherstelmaatregelen in en om Buurserzand en Horsterveen. Het belangrijkste doel daarvan is het tegengaan van verdroging ter bescherming van waardevol geachte flora en fauna, volgens de plannen die zijn vastgesteld in het kader van Natura 2000.

Buurserzand is een 450 hectare omspannend heidegebied van Natuurmonumenten, op voormalig stuifzand. Door de herstelmaatregelen kunnen vochtige heide en vennen behouden. Dat zou goed zijn voor flora (klokjesgentiaan, jeneverbes en klein warkruid) benevens flora (kamsalamander, levendbarende hagedis en adder) en vlindersoorten (zoals heideblauwtje en gentiaanblauwtje).

Horsterveen is het noordelijke deel van Haaksbergerveen en grotendeels in particulier bezit. De verhoging van de grondwaterstand voor het herstel en behoud van hoogveen en vochtige heide is hier het voornaamste doel. De gemeente weet een aantal maatregelen de bedrijfsvoering van agrariƫrs bemoeilijkt, maar volgens wethouder Scholten valt er niet aan te ontkomen.

'De natuur is kwetsbaar en verdient onze aandacht', laat de wethouder in een persbericht van de provincie Overijssel weten. 'Om deze te behouden voor toekomstige generaties moeten we de bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen beschermen tegen verdroging, verzuring en een teveel aan stikstof. Dit komt de biodiversiteit in Haaksbergen en daarbuiten ten goede.'

Deel dit nieuws!