De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kamerfractie van de SP wil alsnog onderzoek vuurwerkramp

Kamerfractie van de SP wil alsnog onderzoek vuurwerkramp

ENSCHEDE - Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar oorzaak en de afhandeling van de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in de toenmalige woonwijk Roombeek te Enschede. Dat  vindt parlementariër Leijten van de SP in de Tweede Kamer. Ze diende hiertoe een motie in. Er ligt volgens de SP-politica een nadrukkelijke rol voor de Tweede Kamer omdat andere onderzoek verzandden in wat moedwil en misverstand mag heten. 

Het onderzoek van de commissie Oosting, het jaar na de ramp, verliep voor velen onbevredigend, met name vanwege het buiten beeld blijven van (onder anderen) landelijke politici die tenminste bestuurlijke verantwoordelijkheid droegen. Ook rezen er van meet af aan veel vragen over het politieonderzoek, waarover ook binnen het korps verdeeldheid bestond, omdat de 'waarheidsvinding' destijds niet centraal zou hebben gestaan.

Naderhand stortten andere vorsers zich op aanleiding en afhandeling, onder wie recentelijk de erkende onderzoeker Van Buitenen, met wiens onderzoek ook weinig tot niets is gedaan. Leijten ziet er voldoende aanleiding in voor een - 21 jaar na dato - parlementaire enquête. Ze liet vandaag via haar woordvoerder weten dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek instelt na 'het serieuze en alarmerende rapport van de klokkenluider'.

 

Deel dit nieuws!