De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo gaat ook in tijden van corona en crisis economisch prima

Hengelo gaat ook in tijden van corona en crisis economisch prima

HENGELO - De gemeente Hengelo hield rekening met een overschot van 2,1 miljoen over het jaar 2020, maar dat bleek veel te laag geschat, want het college van burgemeester en wethouders heeft nu laten weten dat na het opmaken van de balans twee keer zoveel geld beschikbaar is, namelijk 6,2 miljoen.

In de zogenoemde 'programmarealisatie van het jaarverslag' meldt het college de gemeenteraad het overschot te willen toevoegen aan de algemene reserve der gemeente ter versterking van het gemeentelijk weerstandsvermogen. 'Zodoende blijven we bestand tegen risico's en onzekerheden' is de motivatie.

In dat bestek noemt het college onder aanvoering van wethouder Ten Heuw van Financiën de onzekerheden van de gelden die de gemeente van de rijksoverheid krijgt, waaronder Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg. 'Er liggen nog grote uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners.'

De gemeente Hengelo heeft vorig jaar voor 9,7 miljoen aan woningbouwkavels verkocht, voor 2,9 miljoen euro aan bedrijfskavels. Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL Park, waarin de gemeente
participeert, voor 28,2 miljoen euro aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties. Het geeft een beeld van de grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de gemeente. De totale boekwaarde is vorig jaar met 8,1 miljoen euro gedaald. Alle resultaten in 2020 leiden er toe dat de reserve van het grondbedrijf is gegroeid naar 13,9 miljoen.'

 

Deel dit nieuws!