De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wil fors en met lef investeren inverkiezingsjaar 2021/22

Enschede wil fors en met lef investeren inverkiezingsjaar 2021/22

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede laat de verschijning van de investeringsagenda gepaard gaan met een hooggestemd persbericht. De portee is dat het college - volgens het college - 'met lef gaat investeren'. Het college zet in de Zomernota naar eigen zeggen vol in op wonen, werken, mobiliteit en kansengelijkheid: nieuwe woningen, meer werkgelegenheid, gelijke kansen voor kinderen, zonne-energie op daken, meer groen in de binnenstad en extra geld voor bestaande wijken.

'Na jaren van ingrijpende bezuinigingen zien we nu weer ruimte om te investeren in onze stad, in onze inwoners en in onze ondernemers. We willen het welzijn van alle Enschedeërs vergroten', laat D66-wethouder Nods van Financiën optekenen in het communiqué. Met de investeringsagenda wil het college de grote uitdagingen aangaan, zoals het bouwen van betaalbare huizen, het versterken van topwerklocaties, de vernieuwing van wijken, de volbrenging van de duurzaamheidsopgave en multifunctionele sportaccommodaties.

Nods zegt dat de doelstellingen haalbaar zijn door spaarzaam beleid en de verwachte extra gelden voor (met name) jeugdzorg. Het feit dat het kabinet, bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro, nu voor 2022 1,3 miljard euro extra beschikbaar stelt voor de jeugdzorg, is volgens haar van groot belang voor de gemeente. Daarbij gaat Nods ervan uit dat de rijksoverheid extra middelen aan gemeenten beschikbaar gaat stellen, zodat we taken adequaat uit kunnen voeren en onze ambities waar kunnen maken, aldus' Nods. 'Daarnaast blijven we een lobby voeren om de onterechte kortingen terug te draaien, die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.'

 

Deel dit nieuws!