De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onduidelijkheid over bouw grootste wijk van Twente - in Borne

Onduidelijkheid over bouw grootste wijk van Twente - in Borne

BORNE - Het kwam er met horten en storten, ondanks minimale informatie en maximale onduidelijkheid bij de gemeenteraad: de bouw van vierhonderd tot vijfhonderd nieuwe woningen in de derde fase van de uitbreidingswijk Bornsche Maten aan de oostkant van het dorp.

De aanloop was moeizaam, want het exploitatieplan voldeed niet aan de eisen, er klonken protesten en enkele  grondeigenaren bruuskeerden de voortgang. Dat maakte aanpassingen nodig en het herwaarderen van ingebrachte of nog in te brengen gronden.

Het centrale uitgangspunt bij de uitwerking van de buurt/deelplan De Horsten blijft dat in de wijk Bornsche Maten dé groeiwijk blijft in het hart van Twente, met plek voor uiteindelijk zo’n 2.300 woningen. Van de benodigde grond is nu 99 procent in handen. Ook is redelijk dichtgetimmerd wat de plankosten zullen zijn en wat er nodig is voor ontsluitingswegen en bovenwijkse voorzieningen, waaronder parken en perken.

In een commissiedebat probeerden sommige raadsfracties meer info t krijgen over geld en goed, met name van de kant van het raadslid Zandjans van PvdA/GroenLinks, maar wethouder Velten kon of wilde haar niet honderd procent duidelijkheid geven. Wellicht ook omdat hij zelf op sommige punten het spoor bijster is. ‘Als je alles leest, word je knettergek, zeg ik als oud-raadslid.' Om eraan toe te voegen: 'Ik lees zelf ook niet alles.’

Deel dit nieuws!