De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeente pakt invloed bij grondkoop tweede fase Berghorst Enter

Gemeente pakt invloed bij grondkoop tweede fase Berghorst Enter

ENTER – De gemeente heeft 28 procent van de grond in de tweede fase van de wijk De Berghorst te Enter in bezit. Dat schept volgens wethouder Coes de mogelijkheid nadrukkelijk een accent te leggen. Het gaat dan vooral om het waarborgen van een behoorlijk aantal huizen in de sociale huursector. Als de gemeente géén positie en deswege geen invloed zou hebben, dan zou er, zei Coes vanavond in commissieberaad, louter in de vrije sector worden gebouwd.

Gemeentelijke invloed is volgens de wethouder van belang omdat ook mensen die geen huis kunnen (of willen) kopen recht hebben om in de gemeente hunner geboorte te wonen. In dat verband noemde Coes ook de noodzaak om statushouders voor een huis in aanmerking te laten komen. Daarbij neemt de woningcorporatie Reggewoon het initiatief. De tweede fase van De Berghorst beslaat een oppervlakte van circa 58.000 vierkante meter. De gemeente heeft hiervan al ruim 24.000 vierkante meter in eigendom. Daarnaast zijn er nog acht andere grondeigenaren in het gebied. De meesten hunner lijken, zo stelt de wethouder, bereid hun grond aan de gemeente te verkopen als zij naast de verkoopprijs van de grond ook het recht krijgen om een aantal woningen in het plangebied te bouwen. Dit zogenaamde bouwclaimmodel is in het verleden vaker toegepast, bijvoorbeeld in Zuidbroek te Wierden en eertijds ook bij de eerste fase van De Berghorst. De gemeenteraad wordt nu gevraagd in juli voor de tweede fase in juli 1,3 miljoen beschikbaar te stellen.

 

Deel dit nieuws!