De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haarle ziet toch een viaduct over (te verbreden) N35 in verschiet

Haarle ziet toch een viaduct over (te verbreden) N35 in verschiet

HAARLE - Er komt en geharnaste lobby op gang om ter hoogte van het Hellendoornse kerkdorp Haarle een viaduct te bouwen over de N35. De meest geschikte plek is volgens Plaatselijk Belang Haarle een viaduct in aansluiting op de Stationsweg. De gemeente Hellendoorn oefent druk uit op gedeputeerde Boerman en op Provinciale Staten om het in het vooruitzicht gestelde bedrag van vijftien miljoen voor knelpunten (ook) hiervoor aan te wenden. 

Plaatselijk Belang Haarle is precies dertig jaar bezig met de veiligheid, want in 1991 waren de eerste plannen voor een 'upgrading' van het zogenoemde karrespoor tussen Nijverdal en Wijthmen. De kosten van het 'wegwerken' van knelpunten staan de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat aan de lat. Dat er minder geld nodig is voor de beoogde situatie ter hoogte van Mariënheem is een meevaller en brengt de optimalisering van de verkeersveiligheid bij Haarle dichterbij.

Ook wethouder Beintema van Verkeer en Vervoer (en Financiën) is gaandeweg de plannenmakerij onder druk van bevolking en gemeenteraad steeds meer in hun richting opgeschoven. Dat geldt ook voor Provinciale Staten. Plaatselijk Belang zette van meet af aan in op een ongelijkvloerse kruising, dus over of onder de N35. Dat zou het beste zijn voor het bevorderen van het leef- en woonklimaat, zulks ten behoeve van alle inwoners, hun verenigingen instellingen en organisaties.

 

Deel dit nieuws!