De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Passende woningbouw na afbraak voormalig Asielzoekerscentrum

Passende woningbouw na afbraak voormalig Asielzoekerscentrum

BORNE – De gemeente zou het liefst ‘passende woningbouw’ plegen op de plek van het voormalige internaat van de fraters maristen, dat de afgelopen jaren diende ter huisvesting van asielzoekers.  Elk bouwplan zal nauwgezet met de buurtbewoners, inzonderheid de bewoners van het  dorp Azelo.

De gemeente beloofde onder druk van omwonden én de gemeenteraad bij het vertrek van de asielzoekers dat het ondenkbaar was dat er opnieuw zou worden gekozen voor de verhuur van het pand aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Toch waagde wethouder Kotteman dat na verloop van tijd, wat hem bijna de politieke kop kostte wegens gebroken beloftes en een loopje nemen met  de gemeenteraad én de buurt. Kotteman overleefde ternauwernood een aantal moties, maar moest wél diep door het stof.

Meteen werd afgesproken om het gebouw aan de Bornerbroeksestraat te slopen, met de mogelijkheid er nieuwe woningen te bouwen. In het gemeentehuis liggen nu enkele initiatieven voor, maar een zegsman zegt ‘dat is afgesproken onze monden nog even op slot te houden'.

Deel dit nieuws!