De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vijf vrijstaande huizen op voormalig perceel Zwijnenberg in Wierden

Vijf vrijstaande huizen op voormalig perceel Zwijnenberg in Wierden

WIERDEN - De eigenaren  van het autobedrijf Zwijnenberg aan de Rijssensestraat te Wierden willen op het perceel waar het bedrijf voorheen stond, aan de Vriezenveenseweg, op de hoek met de Noord-Parallelweg, met de bedoeling er vijf woningen te laten bouwen. Bezijden van het perceel staan aan de noordzijde een verouderde twee-onder-één kapper en een paardenweide. De gebroeders Zwijnenberg vragen de gemeente deze gronden een woonbestemming te geven. Het advies- en onderzoekbureau BJZ diende namens Zwijnenberg het verzoek in om de verrijzenis van bij de plek passende woningbouw mogelijk te maken. Het plan omvat vijf vrijstaande woningen aan de straatzijde op ruim bemeten kavels, met daarachter een groenstrook.

Er zijn twee zienswijzen (voorheen bezwaren) ingediend tegen de beoogde metamorfose van het gebied. In het verleden waren er plannen voor woon/werk-percelen, maar uiteindelijk is daarvan afgezien. De gemeente spreekt nu van een particulier initiatief met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt en met als gevolg een kwaliteitsslag. In de afgelopen jaren zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen voor het gebied besproken.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om nu enkel nog in te zetten op woningbouw, wat ook zou passen bij de nog niet zo lang geleden ingestelde dertig kilometer-zone op dit deel van de Vriezenveenseweg. Onlangs legde de gemeente Wierden het aanpalende bedrijf Staalbouw Boom op verzoek van de Omgevingsdienst Twente een last onder dwangsom op. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit verzoek gehonoreerd. De gemeente Wierden kon en/of wilde desgevraagd geen duidelijkheid geven over de aard der gewraakte werkzaamheden.

Deel dit nieuws!