De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser biedt Jumbo uitweg naar Schorfhaar ten nutte van winkelhart

Losser biedt Jumbo uitweg naar Schorfhaar ten nutte van winkelhart

LOSSER - De verhuizing van de Jumbo-supermarkt van de Brink naar de Gronausestraat te Losser is definitief nu de gemeenteraad van Losser ermee instemt. De supermarkt verlaat het dorpshart en opent een nieuwe winkel komt op de zogenoemde locatie Schorfhaar. Jumbo heeft hier meer ruimte en kiest voor het concept van een fullservice-supermarkt.

Het verzoek is weliswaar in strijd met de gemeentelijke detailhandelsvisie, maar dient behalve het commerciële belang vanwege meer ruimte voor de winkel ook het algemene belang vanwege een compacter en aantrekkelijker dorpshart, met detailhandel en horeca. Om het dorp Losser leefbaar en vitaal te houden is een kernwinkelgebied aangewezen.

De provincie Overijssel stemt in met de voorgestane ontwikkeling, want vindt ook dat én het dorpscentrum van Losser én de uitloopgebieden gebaat zijn bij het verleggen van denkbeeldige grenzen voor een betere functietoedeling. Tegen deze achtergrond kan gedeputeerde Van Haaf van Wonen en Bouwen (plus Retail) leven met de Jumbo op Schorfhaar.

Deel dit nieuws!