De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede aan het werk met buitengebied; tweederde deel areaal

Enschede aan het werk met buitengebied; tweederde deel areaal

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede heeft een visie op het buitengebied, maar mist naar eigen zeggen het geld voor uitvoering. De hoop is gevestigd op de gemeenteraad die er geld voor beschikbaar kan stellen. Naar aanleiding van reacties van burgers na publicatie van een 'conceptvisie' is de visie op onderdelen al aangepast.

Het gaat volgens wethouder Van Houdt om zo'n twee-derde deel van het grondgebied der gemeente Enschede. Hij maakt bovendien gewag van 'een uniek landelijk gebied'. Er is aanleiding voor een visie vanwege de veranderende landbouw, de verbetering van de natuur, het tegengaan van verdroging, de uitdaging om landgoederen in stand te houden en ook om duurzame opwekking van energie.

De bedoeling is volgens de wethouder gebiedsgericht te wek te gaan. Dat begint weldra in Broekheurne aan de zuidkant van de stad. De Buurtkring Broekheurne en plattelandsorganisatie Stawel hebben het initiatief genomen om alle plannen, vragen, wensen en mogelijkheden in het gebied goed op een rij te zetten. Zo is in overleg met de gemeente inmiddels een verkenner benoemd.

Een soortgelijke aanpak is ook denkbaar voor de Usseler Es, De Stadsrand, Usseler Es, West (Twekkelo, Usselo en Boekelo) en Oost (Eschmarke). Het college geeft de gemeenteraad in overweging op den duur een stadsdeelcommissie Landelijk Gebied in te stellen om plannen te toetsen en een 'regisseur' voor het buitengebied aan te stellen om voortvarend te kunnen werken.

 

Deel dit nieuws!