De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Drie gemeenten willen Twenteraad huisvesten; overleg trio griffiers

Drie gemeenten willen Twenteraad huisvesten; overleg trio griffiers

RIJSSEN - Er zijn drie gemeenten in de race om de Twenteraad te faciliteren, wat wil zeggen dat er zal worden vergaderd en bijgevolg ook faciliteiten komen. Het lee er lang op dat de gemeente Rijssen- Holten ede Twenteraad zou huisvesten, maar ook de buurgemeenten Almelo en Oldenzaal voelen er wel voor Het is trouwens frappant dat de griffiers van de drie gemeenteambtenaren het moeten uitknokken.

Deze griffiers zullen te gelegener tijd - als ze op  één  lijn zitten - met voorstellen komen, waarna het algemeen bestuur van de Regio Twente met een voordracht komt. Als meest kansrijk wordt trouwens nog steeds Rijssen-Holten genoemd, want Almelo ligt in het samenwerkingsverband niet zo lekker en Oldenzaal geldt als meest oostelijke der drie steden als 'vriend' van het nabijgelegen Enschede én Hengelo.

Er is voor het proeven van elkanders nieren trouwens een budget van twintigduizend euro beschikbaar. Op termijn zal de Twenteraad een stevig jaarbudget beschikbaar krijgen, maar daar vindt naderhand besluitvorming over plaats. De raad dient in de gemeente zijner inwoning bijenkomsten en themasessies van stapel te laten lopen om het Twentse gevoel te bewaren en waar mogelijk te versterken.

 

Deel dit nieuws!