De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bigshots houden zich afzijdig van wilgenbos op Regge-oever Goor

Bigshots houden zich afzijdig van wilgenbos op Regge-oever Goor

GOOR - Het toekomstige 'wilgenwoud' op de oevers van de Regge in Goor - ook wel 'wilgenweelde' - is  op de groei van het geboomte na een onvoltooide symfonie.. Onder muzikale klanken van saxofonist Bennie Waanders toog het gezelschap naar de plaats waar de laatste twee telgen aan weerszijden van de Regge – een op de westoever en een op de oostoever – zouden worden gepoot. Het woord 'zouden' gebruikt initiatiefnemer Klaassen omdat de genodigde partijen te elfder ure afhaakten, de ene na de andere.

Tot die afhakers behoorden de gemeente Hof van Twente, de gemeente Ommen, de  Veiligheidsregio Twente en het waterschap Vechtstromen. Hun leidslieden hadden alle vier tevoren hun komst hadden toegezegd, maar haakten op instigatie van de gemeente Hof van Twente af. Te elfder ure werden coronamaatregelen als reden aangevoerd, maar Klaassen denkt er zo het zijne van en droeg bij de plechtigheid het gedicht 'Het Huwelijk' van Willem Elsschot voor: tussen droom en daad staan wetten in de weg, wijzigbare.

Er zijn  op de Reggeboorden tientallen wilgenstronken geplant op het voormalige terrein van het zwembad en de Twentse Stoom Blekerij. Veel prominenten kwamen voor 'hun' wilg naar Goor. Voor initiatiefnemer Klaassen is het zo ontstane bosje een teken van 'levend hout' dat voor het bestaan der mensheid leeftocht en voor de rondgang van de aarde zuurstof biedt. Om zulks te onderlijnen en te beklemtonen, in woord en daad, verbaal en muzikaal, werd bij het planten van elk wilgenplantje gesproken en gemusiceerd.

 

Deel dit nieuws!