De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw acht woningen op stapel in Lattrop, voor starters en senioren

Bouw acht woningen op stapel in Lattrop, voor starters en senioren

LATTROP - Aan de Dorpsstraat in het kerkdorp Lattrop wil de gemeente Dinkelland kunnen acht woningen verrijzen overeenkomstig een particulier initiatief. Op het huidige erf staat nu een fietsenwinkel, een woning en enkele schuren. De opzet is de schuren te slopen en zowel de woning als de winkel te handhaven. Daarnaast is de bedoeling drie vrijstaande huizen te bouwen, een twee-onder één-kapper en een blok van drie. Er is in de buurtschap behoefte is aan woningen voor starters en senioren, waarbij op de korte termijn de behoefte aan starterswoningen het grootst is.

De buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp heeft laten weten positief te staan tegenover de plannen. De nieuwe woningen worden uitgevoerd in één bouwlaag met een kap en worden allen gebouwd aan een woonstraat met in het midden een wadi. Ten behoeve van deze woningbouw dient een deel van de es te worden afgegraven binnen de bestemming. Het plan voorziet in een nieuwe eikengroep aansluitend aan het oude erfbos en een klein opgaand bosje aan de zuidoostzijde, bij de ingang tot de wijk. Ook komen er enkele solitaire bomen ter aankleding rondom het soort pleintje. De gemeenteraad ging deze week, in een oriënteren commissieberaad al con amore akkoord, met lofprijzing van het initiatief en de brede steun in het kerkdorp, een voorbeeldproject van en voor de gemeenschap.

 

Deel dit nieuws!