De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Politiek servieswerk breekt in Tubbergs gerinkel over Glashoes

Politiek servieswerk breekt in Tubbergs gerinkel over Glashoes

TUBBERGEN -  Op het CDA in de gemeenteraad van Tubbergen na hebben alle raadsfracties meer of minder problemen met (de kosten van) een nieuw gemeentehuis. Dat bleek vanavond  tijdens een intensieve discussie die zich toespitste op nut,  noodzaak en uiteraard de pegels. De kosten, en de dekking ervan verdeelden vanavond de bijkans tappelings zweetsappende raad.

Het  nieuwe gemeentehuis heet een Glashoes te worden en is veel meer dan een onderkomen voor politieke bestuurders en ambtelijke medewerkers. Want het herbergt straks ook nog eens een bibliotheek, een politiekantoor, een cultuurzaal, een horecapoot benevens een aantal sociaal-maatschappelijk functies. Kosten: zo'n elf miljoen euro, en een klievend schisma in de raad.

Het gaat bij het Glashoes met mitsen en maren om een voor Tubbergen mega-investering. Om te beginnen moet de gemeente bijna driekwart miljoen uit de reserves en de zogenoemde incidentele middelen putten. Waarbij het gaat om een voorlopig ontwerp, want er kan 'in het proces' nog van alles bijkomen en - in theorie - afvallen. En dan is er ook nog het plan voor een 'hotelpoot'.

Het plan voor de bouw van een schip van staat tegenover de Pancratiuskerk kwam behalve uit groot ambitieus denken ook voort uit het aan particulier enthousiasme ontsproten 'Tubbergen Bruist' om de gemeente zoals dat heet op  kaart te zetten. De fractie van het CDA gelooft er heilig in, bleek in commissieverband, alle andere fracties zijn vol van bezwaren, maar hebben geen meerderheid in de raadszaal, want het CDA  telt in zijn uppie al twaalf van de negentien zetels. De andere zeven zijn van GB/VVD vier, PvdA twee en Dorpen Centraal één. Zelden gebruikt het CDA zijn almacht in Tubbergen, of dat nu wél zo is, dat zal 20 april blijken als de raad plenair vergadert.

 

Deel dit nieuws!