De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rijkens wil van Nauta excuses met meer overtuiging in Hof van Twente

Rijkens wil van Nauta excuses met meer overtuiging in Hof van Twente

GOOR - Het blijft de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Hof van Twente storen dat het college van burgemeester en wethouders slechts moeizaam in staat is tot het helder en duidelijk maken van excuses voor de omstandigheden die de cyberoverval op het gemeentehuis te Goor mogelijk maakten. Er kwam vorige week volgens fractiechef Rijkens weliswaar een bestuurlijke verantwoording van burgemeester Nauta, maar die was zijns bedunkens 'weinig overtuigend'. 

Sterkere excuses zouden nodig zijn omdat Nauta volgens Rijkens aanvankelijk de indruk wekt dat de gemeente geen verantwoordelijkheid zou dragen omdat deze hack iedereen had kunnen overkomen, waar naderhand bleek dat het college dat meteen had moeten doen omdat het in de arm genomen ICT-bedrijf dar de software leverde aanbevelingen deed die niet werden  overgenomen. 'Feitelijk had zo’n verklaring direct nadat de hack bekend werd afgelegd moeten worden.'

De fractie van de PvdA gaat er vanuit dat het college zijn toezegging voor een bestuurlijke verantwoording zal waarmaken en met een feitenrelaas hoe er op ICT-gebied is gehandeld. Rijkens wil bovendien weten wat men heeft geleerd van deze ramp. Rijkens over deze gang er dingen: 'Zo’n bestuursverantwoording moet er altijd komen om de raad de gelegenheid te geven te beoordelen of het college goed heeft gehandeld en lering heeft getrokken uit hetgeen er mis is gegaan.'

Deel dit nieuws!