De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Overijssel zoekt optie vrijwillige opkoop veehouderijen

CDA in Overijssel zoekt optie vrijwillige opkoop veehouderijen

DENEKAMP - De fractie van het CDA in Provinciale Staten van Overijssel vraagt het college van gedeputeerde staten het voortouw te nemen voor het opkopen van veehouderijen. Het statenlid Piksen  laat weten dat 23 bedrijven al belangstelling hebben getoond voor de opkoopregeling. Daar zou een veelvoud voor nodig zijn dan het bedrag van 7,5 miljoen euro dat van rijkswege  beschikbaar is gesteld, wat toereikend is voor twee of drie bedrijven.

Piksen zegt dat de provincie zelf ook het initiatief kan nemen door bedrijven op te kopen. Er komt bij zijn weten namelijk nog meer geld van het rijk beschikbaar voor de aankoopregeling en de provincie zou wat Piksen betreft alvast kunnen voorfinancieren. Hij zal dat mogelijk komende week in een plenaire zitting van Provinciale Staten al aan de orde stellen.

'Wij beseffen dat in de afgelopen maanden in heel veel boerengezinnen aan de keukentafel de afweging is gemaakt om zich aan te melden voor de aankoopregeling. In veel gevallen zal dit met emoties en moeite gepaard zijn gegaan. Loslaten wat in vele generaties is verworven en opgebouwd betekent heel veel voor deze gezinnen. Het CDA vindt het belangrijk aan te geven dat naast de stikstofreductie sociaal-maatschappelijke afwegingen een rol spelen.’

Piksen wil van gedeputeerde Ten Bolscher van de SGP weten hoeveel van de 23 aangemelde veehouderijen voldoen aan de aankoopcriteria, hoeveel geld er voor nodig is om deze bedrijven op te kopen en hoeveel geld er mag worden verwacht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in het vervolgtraject van de aankoopregeling.

 

 

Deel dit nieuws!