De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • ChristenUnie Almelo: patroon in versjteren burgerbouwinitiatieven

ChristenUnie Almelo: patroon in versjteren burgerbouwinitiatieven

ALMELO - Er moet op afzienbare termijn duidelijkheid komen over de bouw van een wooncomplex voor Armeense ouderen in Almelo onder de paraplu van de woningcorporatie Beter Wonen. Dat vindt de raadsfractie van de ChristenUnie, die zich zorgen maakt over de stilte en deswege aandringt op het bevorderen dat ontwikkelaars/corporaties met plannen indienen voor de bouw aan Welgelegen in de wijk Schelfhorst.

Het college van burgemeester en wethouders heeft richting de ChristenUnie laten weten dat er 'onvoldoende capaciteit' is om bouwplannen te maken, maar dat wekt verbazing omdat er vijf jaar met Beter Wonen over wordt gesproken. Het is volgens de raadsleden Buikema en Teeuw van de ChristenUnie goed om bij de opzet samen te werken verpleegkundigen en verzorgenden van Brunnera, een stichting die zich inzet om de zelfredzaamheid van mensen te versterken, vooral personen met psychische en/of lichamelijke beperkingen die extra hulp nodig hebben, inzonderheid degenen van allochtone afkomst.

Volgens de ChristenUnie is Brunnera al vier jaar geleden aangewezen als één van de kartrekkende partijen. Van belang is volgens de ChristenUnie ook om van meet af aan omwonenden bij de plannen voor de bouw te betrekken. Als het college op de rem staat na jarenlang traineren, dan eist de ChristenUnie een verklaring voor het bruuskeren van de zogenoemde burgerinitiatief, waar al veel tijd, geld, hoop op zijn gevestigd. Verder bespeurt de ChristenUnie een patroon, want het  doen van toezeggingen en wekken van verwachtingen speelt ook bij initiatieven van Hof van Heden en de ouderenbond COSBO.

 

Deel dit nieuws!