De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twenteraad toch niet geofferd op het altaar van de Twente Board

Twenteraad toch niet geofferd op het altaar van de Twente Board

ENSCHEDE  - Het bestuur van de Twente Board is bereid de bestaande Twenteraad te behouden om zodoende gemeenteraden in de Regio Twente tegemoet te komen. Dat heeft interim-burgemeester Meijer, die de honneurs waarneemt voor de zieke burgemeester Van Veldhuizen, vanavond laten weten in een bijeenkomst van de gemeenteraad. Het is één van de maatregelen om meer draagvlak te krijgen in de raden der veertien gemeenten in Twente.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten bereiden een exacte constructie voor om de Twenteraad een plek te geven. Dat betekent dat er naast de Twente Board (met overheidsdienaren, ondernemers en onderwijsvertegenwoordigers) er een Gemeenschappelijke Regeling komt voor zorg en welzijn (onder meer GGD, Samen14/OZJC en Veilig Thuis) waar dan ook een plek voor de Twenteraad kan worden gecreëerd.  Daar was burgemeester Gerritsen van Almelo recent nog zéér op tegen, want naar zijn oordeel is er geen enkele rol meer voor de Twenteraad, die tot voor kort bijeenkomsten voor alle Twentse raadsleden hield.

Meijer maakte vanavond gewag van een onderhoud dat hij recent had met zijn collegae van Almelo en andere kritische gemeenten, waaronder Hellendoorn en Rijssen-Holten. Hij liet trouwens met nadruk weten dat het in de samenwerking in Zwolle en Ommelanden soepeler verloopt, 'minder formeel'. Naar zijn mening moeten 'redelijkheid en inhoud' leidend zijn. Dat zou de regio Twente kunnen leren van de regio Zwolle. 'Het is geen wedstrijd, het gaat erom doelen te bereiken.'

 

Deel dit nieuws!