De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van Abbema wil Soweco-alternatief doorzetten; GBT twijfelt nog

Van Abbema wil Soweco-alternatief doorzetten; GBT twijfelt nog

VRIEZENVEEN - Het is nog maar de vraag of wethouder Van Abbema van de gemeente Twenterand een meerderheid krijgt voor het plan na de ontmanteling van het sociale werkbedrijf de betrokken SW-werknemers onder te brengen in een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) op waar ook werkgeverstaken zal plaatsvinden. Bovendien kan de gemeenteraad er volgens Van Abbema, gezien haar voorstel, voor kiezen werkzaamheden binnen de Participatiewet bij de NUO in te kopen.

Tot dusverre heeft de coalitiepartij GBT uitgesproken dat er nog niks zeker is. Weliswaar is Soweco, vijftig jaar geleden opgericht te behoeve van mensen die aangepast werk nodig hebben, niet meer te behouden omdat vijf andere deelnemende gemeenten er sowieso uitstappen, maar GBT ziet in het leerwerkbedrijf Larcom in Ommen een mogelijk beter alternatief dan het vanuit Almelo gedomineerde NUO. Volgens fractieleider Elzinga kan dat nog steeds. Er is komende week een eerste debat.

Duidelijk is dat moeder Soweco en haar dochtervennootschappen niet meer zijn te redden, maar Larcom kan een beter alternatief zijn voor de wsw'ers uit Twenterand, denkt een deel van de gemeenteraad, dan het aan Werkplein in Almelo verklonken NUO. De onttakeling van Soweco begon zich af te tekenen toen de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Almelo voor uittreding kozen. Zij gaan de uitvoering van de WSW zelf ter hand nemen, met bedrijven als aangepast werk-bieders.

De bestuurlijke kartrekkers wethouders Maathuis van Almelo (voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Soweco) en van meet af Van Abbema, de gemaltraiteerde wethouder namens de ChristenUnie, een fanatiek voor de ontmanteling van Soweco.  Dat de ChristenUnie een coalitie vormt met GBT is navrant-interessant. GBT kan het voorstel in Twenterand torpederen vanwege het alternatief Larcom. Dat zou Van Abbema op de emmer vriezen. Elzinga is er als gezegd nog niet uit.

Deel dit nieuws!