De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Winstmaximalisatie windmolenparken bron van verzet en sores

Winstmaximalisatie windmolenparken bron van verzet en sores

ENSCHEDE - Het tijdig verstrekken van informatie en het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling van en besluitvorming over windmolenparken leidt na plaatsing 'in het algemeen' tot minder hinder als de turbines eenmaal zijn geplaatst. Het is daarom belangrijk om de omwonenden van het beoogde windpark tijdig en goed te informeren en met hen te overleggen over soort, aantal en plaats.

Met dat advies van de GGD reageert het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede op vragen vanuit de gemeenteraad. Bij de keuze voor het type en het aantal windmolens is het advies de Geneeskundige en Gezondheidsdienst het beperken van hinder bij omwonenden als uitgangspunt te hanteren, en niet de maximale opbrengst van een windmolenpark in een gemeente.

Het college brengt de opvattingen van de GGD ter kennis van de gemeenteraad naar aanleiding van vragen die de VVD-fractie bij monde van het raadslid Nijhuis stelde. Volgens het advies van de GGD is het voor vrede en begrip van belang vanaf de beginfase in overleg te treden met de bewoners in de omgeving en ruimte te laten voor aanpassing van aantallen, hoogtes, soorten en compensaties.

 

 

 

Deel dit nieuws!