De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vitens breidt uit en wil watertransport van Den Ham naar Wierden

Vitens breidt uit en wil watertransport van Den Ham naar Wierden

DEN HAM/WEERSELO - Het drinkwaterbedrijf Vitens wil op termijn de waterwinning in het Hammerflier te Den Ham duchtig uitbreiden. De huidige vergunning biedt de mogelijkheid vijf miljoen miljoen kubieke meter water te winnen, terwijl daar tot nu toe 1,6 miljoen van wordt gebruikt. Op afzienbare termijn komt er een nieuwe en grotere reinwaterkelder waarin schoon drinkwater wordt bewaard,  een buffer voor piekmomenten.

Bovendien laat Vitens een nieuwe transportleiding in Noordwest Twente aanleggen van het Hammerflier naar de waterwinning te Wierden om de beide waterwinlocaties te verbinden. Daarenboven studeert Vitens op mogelijkheden uitbreiding van de waterwinning en op de mogelijkheid van vervanging van de uit de jaren negentig daterende installaties in het productiebedrijf waar de zuivering van opgepompt water geschiedt.

Ook bij het pompstation van Vitens aan de Diepemorsweg te Weerselo is onderhoud gekoppeld aan vernieuwing  van het procedé noodzakelijk. Er worden vanuit Weerselo dertienduizend huishoudens in Noordoost Twente elke dag weder van drinkwater voorzien, wat neerkomt op circa een miljoen op het oppompen  en transporteren van miljoen kubieke meter water. In dit kader komt er ook een installatie ten behoeve van waterontharding.

 

Deel dit nieuws!