De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Beerput over verhoudingen bestuurlijk Twenterand gaat open

Beerput over verhoudingen bestuurlijk Twenterand gaat open

VRIEZENVEEN - Er is opnieuw juridisch-bestuurlijk rumoer over de ambtelijke top in de gemeente Twenterand. Het is namelijk de vraag of gemeentesecretaris Ten Brinke op adequate wettelijke gronden is ontslagen. De wethouders van de GBT, een partij met een absolute meerderheid in de gemeenteraad, achtten zijn vertrek onontkoombaar. De toenmalige (waarnemend) burgemeester Van der Kolk probeerde dit af te wenden, mede omdat ze dit vlak voor haar afscheid niet op het blazoen wilde hebben. De wethouders Harmsen, Paters en Koster, alle drie van GBT, waren onverbiddelijk: Ten Brinke moest weg, via voor- of achterdeur.

De belangrijkste reden voor GBT, aangestuurd door fractiechef Elzenga, kende geen pardon. De macht van Ten Brinke was veel te groot, ontstaan in de tijd dat hij binnen werd gehaald door voormalig burgemeester Visser, die een waakhond wilde hebben om de organisatie in het gareel te houden. Met de jaren ging Ten Brinke volgens de gemeenteraad, inzonderheid GBT, steeds meer zonnekoninggedrag vertonen, zo zelfs dat hij zelf aan de wethouderstafel zat en buiten het college om besluiten nam en of kreeg, zoals over grondposities, rechtszaken en in projectorganisaties, waaronder een zonnepark voor de energietransitie.

Ten Brink is de facto al weg, maar legt zich niet zonder slag of stoot neer bij het bestuurlijke optreden van de wethouders die een meerderheid in de gemeenteraad hebben. Nu de Rechtbank Overijssel twijfelt aan de ontslaggronden kan het muisje nog een staartje krijgen, temeer daar ook verhalen rondzingen over bijzondere vormen van personeelsbeleid van Ten Brinke, waar dan weer compromitterende foto's van zouden circuleren. De gemeentesecretaris-op-non-actief houdt zo de gemoederen bezig. Een nader onderzoek moet meer duidelijkheid scheppen over de toekomst van Ten Brinke en wat dat de lokale schatkist zal kosten.

 

Deel dit nieuws!