De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn wil lasten voor particulieren en ondernemers temperen

Hellendoorn wil lasten voor particulieren en ondernemers temperen

NIJVERDAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn stelt de gemeenteraad voor dit jaar de onroerendzaakbelasting niet te verhogen en de rioolheffing te verlagen. Wel gaat de afvalstoffenheffing extra omhoog vanwege de stijgende kosten van de afvalverwerking, maar alles bijeen blijft de lastendruk 'ongeveer gelijk', meldt het college aan de gemeenteraad.

Het college stelt dat dit mee mogelijk is doordat 'het financiƫle huishoudboekje weer op orde gebracht' is door in 2019 en 2020 duchtig te saneren. Ook heeft een nieuwe werkwijze in het sociaal domein ertoe geleid dat de gemeente meer grip heeft op de uitgaven. Inkomsten en uitgaven zijn daardoor weer in evenwicht. Bovendien was Hellendoorn afgelopen jaar in staat de reserves aan te vullen.

'Mede door deze hernieuwde financiƫle stabiliteit en extra belastinginkomsten is er ruimte om de stijging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers in 2021 te beperken', schrijft het college aan de gemeenteraad, die volgende week over het voorstel van het college komt te spreken over de tarieven die inwoners en ondernemers dit jaar betalen aan onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en begrafenisrechten.

Deel dit nieuws!