De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal wil investeren in groen onderwijs: tien mille per school

Oldenzaal wil investeren in groen onderwijs: tien mille per school

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal gaat fors investeren in de onderwijshuisvesting en het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor tienduizend euro per school beschikbaar te stellen. Gesproken wordt over het stimuleren van het 'ombouwen van een schoolplein tot groen schoolplein' waarbij ook sprake zal zijn van een  'speel- en leerlandschap'.

Kinderen zouden op school moeten worden uitgedaagd om meer te bewegen en een school kan het plein volgens het Oldenzaalse college toevoegen als onderdeel van het lesmateriaal. Ook is natuureducatie van belang. 'Daardoor kunnen kinderen in de praktijk leren hoe planten en insecten zich ontwikkelen. Als extra stimulans voor het aanleggen van groene schoolpleinen.

Meer beweging voor kinderen tijdens en na schooltijd, bewegen tijdens het leren en een mooie groene plek waar ook de buurt na schooltijd gebruik van kan maken. Scholen kunnen met het initiatief komen om een groen schoolplein te ontwikkelen. Ook is het de bedoeling de school met met de buurt te verknopen. 'Wat gelijk zorgt voor meer verbinding tussen de school en de wijk.'

Deel dit nieuws!