De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College gemeente Oldenzaal wil door met inzet 'cultuurmakelaar'

College gemeente Oldenzaal wil door met inzet 'cultuurmakelaar'

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal hecht aan haar cultuurmakelaar Quinta Clason en vraagt de provincie Overijssel eenmalig de helft van de kosten te vergoeden. De aanvraag geschiedt gezamenlijk met de gemeente Enschede. Het college van burgemeester en wethouders te Oldenzaal heeft besloten hiervoor eenmalig een bedrag van 25.000 euro op de plank te leggen.

De bedoeling is de cultuurmakelaar mede in te zetten voor bevordering van cultuureducatie- en participatie bij jongeren. Nu al ondersteunt en stimuleert Clason vanuit een onafhankelijke positie culturele sector in Oldenzaal (zowel professionals als amateurs). In de afgelopen jaren is nadrukkelijk de verbinding gelegd met het sociaal domein. De cultuurmakelaar heeft een aanjagende en initiërende functie, waardoor er al meerdere vernieuwende initiatieven in Oldenzaal van de grond zijn gekomen. De kracht van de ondersteunende en adviserende rol heeft zich vooral in de huidige coronaperiode bewezen. Tal van organisaties hebben er gebruik van gemaakt.

Het gemeentebestuur wil de cultuurmakelaardij om die reden in de stad Oldenzaal voortzetten. Door samen met de gemeente Enschede een subsidieaanvraag in te dienen bij de provinciale overheid wordt mogelijk de helft van de totale kosten voor de werkzaamheden gedekt.

Deel dit nieuws!