De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Landschap Overijssel en minister: versterk natuur Wierdenseveld

Landschap Overijssel en minister: versterk natuur Wierdenseveld

WIERDEN/NIJVERAL - Het streven is nieuwe plekken te laten aanwijzen voor de drinkwaterwinning in Overijssel en daardoor minder water te onttrekken aan het Wierdenseveld tussen Wierden en Nijverdal. Dat heeft Landschap Overijssel laten weten. Deze provinciale organisatie voor natuurbeheer heeft onder meer het Wierdenseveld onder haar hoede en vindt dat de provincie en de gemeenten tot geen andere slotsom kunnen komen.

Volgens een woordvoerder van Landschap Overijssel heeft ook minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich inmiddels, kort voor de kerst, officieel op dit standpunt gesteld, want nieuw onderzoek zou hebben aangetoond dat de (Europese) Natura 2000-status van het Wierdenseveld terecht is en verplichtingen schept. Dit betekent onder meer dat het behoud van de huidige natuurwaarden de absolute ondergrens zijn.

Het vernatten van het Wierdenseveld blijft een doelstelling, maar dan moet de waterwinning in het gebied stoppen. Medio dit jaar zullen de werkzaamheden voor natuurherstel in het Wierdenseveld al beginnen. In de gemeenteraad van Wierden, binnen wier grenzen het natuurgebied ligt, speelt het belang van agrarische bedrijven een prominente rol en daar is al gepleit voor het desnoods uitkopen van met name de landbouw- en veebedrijven.

Het gaat om (de gezinnen van circa) vijftien agrarische ondernemers. Volgens onderzoek zijn de belangrijkste waarden van het Wierdenseveld de soortenrijke hei-schrale graslanden, de actieve en zich daardoor herstellende hoogvenen (snelst groeiend in gans Nederland), de gebieden met droge heide en de terugkeer van planten en dieren. zoals vorig jaar de twee kraanvogels, ooit door Johanna van Buren bezongen kraanvogels: teumt nog effen.

 

 

Deel dit nieuws!