De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad in Enschede wil van Kampman actie tegen laaggeletterdheid

Raad in Enschede wil van Kampman actie tegen laaggeletterdheid

ENSCHEDE -  De gemeenteraad van Enschede draait de duimschroeven van het college van burgemeester en wethouders aan, inzonderheid die van PvdA-wethouder Kampman, om het met een actieplan te komen ter bestrijding van het omvangrijke probleem van de 'laaggeletterdheid' in de stad. Dat bleek hedenavond tijdens beraadslagingen over een initiatiefvoorstel van D66-raadslid Jeliazkova, ingediend met steun van PvdA en CDA. In de ogen van haar ChristenUnie-collega deed Jeliazkova cum suis trouwens het werk dat Kampman had moeten doen, namelijk zijn werk.

Kampman reageerde wel met een breedvoerig betoog, maar werd nog niet concreet, al onderstreepte hij wel met nadruk het belang van lezen en schrijven. Verder schermde de wethouder met onderzoeken en de wijze waarop dat gebeurt, stelde hij dat er meer 'werkelijkheden' worden ervaren en dat het daarom geen kwestie is om even te kunnen fiksen onder het motto 'met een plan er tegenaan'.  Wel kondigde de PvdA-wethouder een op Enschede toegesneden plan aan om de laaggeletterdheid ter stede te bestrijden, maar wil er een 'technische sessie' over organiseren.

Verder constateerde Kampman dat college en raad 'dezelfde uitgangspositie' hebben. Bovendien deelde mee ook nog met politieke bestuurders in de provincie Overijssel te willen overleggen om te zien 'hoe zij kunnen bijdragen'. En: 'We moeten de koe bij de horens pakken, autochtoon of allochtoon.' Nu spreekt zestien procent er inwoners niet of gebrekkig Nederlands.

Het doel is dat alle inwoners van Enschede goed Nederlands moeten (leren) spreken en begrijpen, zodat de taal een 'bindmiddel' is. Dat vergt volgens D66, PvdA en CDA veel meer overheidsinzet om laaggeletterden of inwoners die helemaal geen Nederlands spreken de beheersing van de taal van dit land bij te brengen. In het najaar verlangt de raad een concreet actieplan van Kampman.

Deel dit nieuws!