De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede heeft nog zeventien miljoen voor bestedingen mobiliteit

Enschede heeft nog zeventien miljoen voor bestedingen mobiliteit

ENSCHEDE - De gemeente Enschede denkt volgend jaar zeventien miljoen nodig te hebben infrastructurele maatregelen in en om de stad. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders becijferd. Er is ruim 8,3 miljoen nodig binnen de gemeentelijke begroting, bovenop het al gereserveerde bedrag van ruim zeven ton, en verder rekent het college op een bedrag van bijna 7,6 miljoen van de provincie Overijssel. 

De voorgestelde projecten zijn een uitwerking van de mobiliteitsvisie die de gemeenteraad al heeft aangenomen. In die 'visie' nemen de voorbereiding van de F35 naar Hengelo en een studie om de doorstroming op de Singel te verbeteren een prominente plek in. De stad heeft, benadrukt het college van burgemeester en wethouders, 'grote ambities om het vestigingsklimaat te versterken en talent vast te houden en aan te trekken'.

Verder stelt het college dat de eigen investeringsmiddelen van de gemeente met ingang van 2023/2024 voor bereikbaarheid nagenoeg op zijn en dat er dan ook minder aanspraak kan worden gemaakt op subsidiemogelijkheden. ' Met als gevolg dat noodzakelijke maatregelen niet meer uitgevoerd worden. Het komende jaar dienen aanvullende middelen gevonden te worden om ook na 2023-2024 te kunnen blijven investeren en de bereikbaarheid van de stad op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren in lijn met de mobiliteitsvisie.

 

 

Deel dit nieuws!