De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCLXIX

Het is erg grappig om dat voortdurende gezucht en gesteun aan te horen van wethouders en raadsleden over wat in politiek poppenkastjargon het 'sociaal domein' wordt genoemd. Dat piept en slist over de kosten van al die voorzieningen voor inwoners die zorg nodig hebben.

Tot voor enkele jaren betaalde de rijksoverheid zo ongeveer alle zorg en hulp, wat in de vergrijzende samenleving onhoudbaar werd, en dus legde 'Den Haag' het budget bij de gemeenten neer, met een korting, omdat de lokale overheid dichter bij de burger staat en deswege goedkoper kan werken. Dat vonden die gemeenten zelf ook.

Ik stel vast dat die gemeenten bureaucratischer zijn dan het rijk ooit was. De provincies zijn de lachende derde, want weten van gekkigheid niet waar ze met de miljoenen naar toe moeten. En dus komt het moeilijke werk steeds meer op het bordje der gemeenten terecht.

Dan is het heel simpel: je schrapt alle bureaucratie en ter dekking van de kosten van de volgens een raadsmeerderheid effectieve, heilzame en noodzakelijke zorg verhoog je de lokale belastingen. Het is per huishouden iets duurder, maar wel sociaal en democratisch. Nog beter, por als Vereniging van Nederlandse Gemeenten die provincie op.

Deel dit nieuws!