De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rechtbank acht bezwaar vrouw tegen een 5G-antenne gegrond

Rechtbank acht bezwaar vrouw tegen een 5G-antenne gegrond

BERKELLAND/HAAKSBERGEN - Het beroep van inwoonster de gemeente Berkelland, nabij de grens met Twente (Haaksbergen) heeft gelijk gekregen een rechtszaak tegen de plaatsing van een 5G-antenne. Zij dient volgens de rechtbank als belanghebbende te worden aangemerkt. Het gaat om een verleende omgevingsvergunning voor een antennemast. Dat meldt juridisch rechtsbijstandsbureau Bawa dat in Haaksbergen kantoor houdt.

Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een bepaalde veldsterkte (lager dan 1 V/m) en er sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. De rechtbank merkt de vrouw daarom aan als belanghebbende en verklaart het beroep in dat licht gegrond.

Berkelland zal opnieuw op het bezwaarschrift moeten beslissen en daarbij mee moeten wegen dat een instantie als de Gezondheidsraad in zijn laatste rapport in wezen bevestigt dat bij 5G nog onduidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en ook dat er mogelijk verbanden bestaan tussen elektromagnetische straling en 'bepaalde ziektes'. Ook de Gezondheidsraad wijst op de samenhang tussen blootstelling aan straling en fysieke processen.

Al een jaar of vijftien is er in de gemeente Haaaksbergen geregeld verzet tegen de plaatsing UMTS-masten, waarbij somtijds de ME in actie kwam om een blokkade te beëindigen. 

Deel dit nieuws!