De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo wijst VVD-idee dwang samenwerking corporaties Almelo af

Almelo wijst VVD-idee dwang samenwerking corporaties Almelo af

ALMELO - Het college van burgemeester en wethouders te Almelo ziet het niet als taak van de gemeentelijke overheid verregaande samenwerking van de beide woningstichtingen ter stede te bevorderen. Dit laat het college de raadsfractie van de VVD weten die aandrong op het bevorderen van intensieve banden van de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph.

Corporaties zijn sinds de jaren negentig op afstand gezet van de overheid en moesten volgens het Almelose college vanaf dat moment door een zakelijke en bedrijfsmatige benadering van de woningmarkt overheidssubsidies voor sociale woningbouw overbodig maken. Ze fungeren als private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke opdracht.

Het college erkent dat er tal van voordelen te bedenken zijn om verregaande samenwerking te bevorderen, zoals kostenbesparing, expertise/kennisdeling, meer investeringsruimte en risicospreiding. Ook het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van vastgoedprojecten kan naar de mening van het college financiële en risicobeperkende voordelen bieden, onder meer bij de verduurzaming van huizen. In  zijn reactie op de VVD-vragen stelt het college van burgemeester en wethouders tevens al vormen van samenwerking tussen corporaties te zien in de stad en de subregio.

 

 

Deel dit nieuws!