De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen kiest voor concentratie basisonderwijs op plek Ariëns

Haaksbergen kiest voor concentratie basisonderwijs op plek Ariëns

HAAKSBERGEN – Er komt een nieuwe school voor basisonderwijs in Haaksbergen op de plek van het huidige  gebouw van de school Dr. Ariëns, waar ook de Holthuizenschool wordt ondergebracht. Uit een onderzoek is gebleken dat voor de nieuwbouw meer ruimte nodig is dan alleen het terrein van de huidige school. Om die reden gaat het belendende oude wijkgebouw ook tegen de vlakte. Verder wordt de verouderde gymzaal bij de school gesloopt en onduidelijk is nog of vervanging nodig is.

Het aantal basisschoolleerlingen loopt in Haaksbergen al enige jaren gestaag terug, wat tot overcapaciteit leidde. De huidige gebouwen van Dr. Ariëns en Holthuizen voldoen daarenboven niet meer aan de eisen voor het geven van primair onderwijs. De onderwijsstichting Keender en het college van burgemeester en wethouders vinden de plek aan de Adriaen Brouwerstraat de beste optie voor nieuwbouw, want centraal in het voedingsgebied van de nieuwe school. Voor de beoogde onderwijshuisvesting gaat niet alleen de bestaande school tegen de vlakte, want ook het wijkgebouw, dat volgens de gemeente in slechte staat verkeert, zal moeten wijken.

De gemeente Haaksbergen overlegt met huidige gebruikers/huurders van zowel het gymlokaal als het wijkgebouw over een nieuw onderkomen. Het gat dan onder meer over de lokale omroep Sternet, de turnclub V&K en het Rode Kruis. Tijdens de afbraak van Dr. Ariënsschool en de bouw van de nieuwe op dezelfde plek aan de Adriaan Brouwerstraat vindt het primair onderwijs plaats in het gebouw van Holthuizen, die na de oplevering van de nieuwe school in over dik twee jaar ten prooi valt aan sloop.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!