De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Wierden neemt meer tijd keuze in Wierdenseveld; minister beslist

Wierden neemt meer tijd keuze in Wierdenseveld; minister beslist

WIERDEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wierden stelt de gemeenteraad voor minister Schouten van LNV ‘zo spoedig mogelijk in kennis te stellen’ van de ‘bedenkingen' tégen de Natura 2000-status van het natuurgebied Wierdenseveld benoorden de spoorlijn naar Enschede en Zwolle. Er is volgens het college trouwens ‘geen concrete deadline, ofschoon vandaag eventuele bezwaren juist reeds kenbaar hadden moeten worden gemaakt.

De gemeente Wierden noch de provincie Overijssel gaf vandaag sjoege. Volgens een ambtelijk zegsman zal de gemeenteraad zich nu in de eerste maand van het nieuwe jaar uitspreken. In het Wierdenseveld zijn drie belangen in het geding, want behalve dat van de natuur met beschermwaardige (want zeer zeldzame) flora en fauna ook dat van een aantal boerenbedrijven tevens dat van de veronderstelde plannen voor drinkwaterwinning in de provincie Overijssel alhier.

Vanwege de Europese status van Natura 2000-gebieden is het moeilijk om deze status - indien eenmaal dit Brussel toegekend - van een erkend natuurgebied ad te krijgen. Het is in elk geval noodzakelijk dat de provincie met dit voorstel komt, waarna de minister, in dit geval bewindsvrouw Schouten van LNV, met het 'water' naar dokter in Brussel gaat. De gemeente Wierden is hoe dan ook het eerst aan zet, maar de weg naar het schrappen van Natura 2000 is een tamelijk moeilijke. 

 

Deel dit nieuws!