De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rijssen-Holten trekt 845.000 euro uit voor lokaal actieplan corona

Rijssen-Holten trekt 845.000 euro uit voor lokaal actieplan corona

RIJSSEN/HOLTEN - De gemeente Rijssen-Holten legt 845.000 euro opzij voor maatregelen in het kader van wat het actieplan corona wordt genoemd. In het plan staan de lokale maatregelen waarmee het college van burgemeester en wethouders volgend jaar de gevolgen van de coronacrisis wil aanpakken, ter aanvulling op landelijke en regionale regelingen.

Het actieplan omvat maatregelen om de jeugd in beeld te houden, sociaal isolement te voorkomen en de zorg voor de inwoners te continueren. Daarenboven wil de gemeente verenigingen en stichtingen die in de problemen komen ondersteunen en zo nodig als co-financier optreden bij initiatieven van de middenstand in de kernen Rijssen en Holten. In het actieplan staat ook dat de gemeente een maatschappelijk initiatief wil ondersteunen en wordt er extra geld gereserveerd voor handhaving.

De maatregelen zijn in eerste instantie voor 2021 en worden zo nodig aangepast aan de actuele ontwikkelingen, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. Begin volgend jaar wordt gekeken naar wat er op de langere termijn nodig is om de gevolgen van de crisis voor mens en maatschappij te bestrijden dan wel in te perken.

Deel dit nieuws!