De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • PvdA in Enschede verbijsterd over moskeeveto van VVD en BBE

PvdA in Enschede verbijsterd over moskeeveto van VVD en BBE

ENSCHEDE - De raadsfractie van de PvdA in Enschede haalt hard uit naar de coalitiegenoten BBE en VVD, omdat ze de bouw van de moskee aan de Kuipersdijk afgelopen week tegenhielden. De complete VVD-fractie en aantal BBE-raadsleden stemden tegen de benodigde wijziging van het bestemmingsplan, waardoor het voorstel geen meerderheid kreeg, wat met name een hard gelag was voor wethouder Van den Berg van de grootste partij BBE.

Het raadslid Hofman van de PvdA liet vandaag namens de fractie der sociaaldemocraten weten met 'verbijstering' kennis te hebben genomen van de meerderheid tegen het plan. 'Met de twijfelachtige medewerking van VVD en BBE (grotendeels) haalde het plan het niet', met twee stemmen meer tegen dan voor vanwege het stemgedrag van de VVD en twee raadsleden van BBE. Hofman: 'Een klap in het gezicht van onze inwoners die al zo lang knokten voor dit gebedshuis.'

Hofman: 'Ongelofelijk wat hier gebeurde. Toegegeven, in de vergadering van stadsdeeldeelcommissie Oost van 8 december was er de nodige kritiek van de fracties die in de raad tegen of verdeeld zouden stemmen. Erg vreemd om te merken dat deze fracties ondanks het prima verkeersonderzoek problemen bleven houden met de uitkomsten ervan. Ze accepteerden dat onderzoek eigenlijk niet; het kon niet kloppen. Er zou hoe dan ook sprake zijn van verkeers- en parkeerdruk. Eigenlijk was dat een schoffering van de (externe) deskundigen die hier uitgebreid naar hebben gekeken. In alle berekeningen zijn zij uit gegaan van maximale bezetting en gebruik van de moskee-accommodatie  en vanuit dat uitgangspunt zijn de berekeningen gemaakt. Terecht en logisch.'

Hofman: 'In de raadsvergadering kwamen andere, oude argumenten naar voren, zoals de oproep tot gebed en de financiering vanuit Turkije en de invloed daarbij van president Erdogan. Zaken die niets te maken hebben met het bestemmingsplan. Dat roept het beeld op dat raadsleden die dit soort uitlatingen doen gewoon geen moskee willen. Niet aan de Kuipersdijk en niet op een andere plek in Enschede. Een klap in het gezicht van onze inwoners die al zo lang knokten voor dit gebedshuis. Met de fracties van D66 en ChristenUnie gaan we het spel weer op de wagen brengen, een discussie die op korte termijn  moet leiden tot voortgang van de uitvoering van het fraaie moskeeplan.'


 

 

Deel dit nieuws!