De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland en Tubbergen verkiezen P-wet Oldenzaal boven Almelo

Dinkelland en Tubbergen verkiezen P-wet Oldenzaal boven Almelo

DINKELLAND/TUBBERGEN - De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zeggen de gemeente Almelo gedag voor wat betreft de uitvoering van de Participatiewet, want ze wenden hiervoor de steven naar de gemeente Oldenzaal. Dinkelland en Tubbergen zien meer mogelijkheden bij het onderbrengen van de uitvoering in Oldenzaal. Het gaat formeel nog om een 'voorgenomen samenwerking'.

De mensen om wie het gaat worden via de Participatiewet door bemiddeling en coaching begeleid naar werk. Dat kan ook in combinatie met scholing, vanuit de gemeenthuizen van Dinkelland en Tubbergen. De bedrijfscultuur en de mentaliteit van de mensen sluit op basis van onderzoek ook beter aan bij de oostelijk stad Oldenzaal dan bij het westelijk gelegen Almelo, blijkt uit onderzoek.

Deze samenwerking terzake de Participatewet met Almelo loopt in 2022 af. In opdracht van de colleges van Dinkelland en Tubbergen  is onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking met andere gemeenten, met als uitgangspunt dat de contacten met inwoners op het gemeentehuis  van de eigen gemeente blijven. Beide gemeenteraden dienen nog in te stemmen met de wachtwissel.

Vandaar dat de colleges van de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen een voorgenomen besluit hebben genomen over deze samenwerking. De gemeenteraad in Tubbergen buigt zich begin 2021 nog over het voorgenomen besluit van het college. Ook in Dinkelland wordt het voorgenomen besluit met de gemeenteraad gedeeld. Daarna volgt een definitief besluit. Het voorgenomen besluit is genomen op basis van vele overeenkomsten tussen Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen.

Volgens de wethouders Berning van Tubbergen  en Duursma van Dinkelland ligt Oldenzaal voor de hand vanwege de identieke werkwijze. 'De gemeente Almelo maakt andere keuzes. Ook wethouder Christenhusz van Oldenzaal is goed te pas over deze 'logische stap die past binnen de voorgenomen intentie om op meerdere vlakken samen te werken binnen het sociaal domein in Noordoost Twente'.

 

Deel dit nieuws!