De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • D66 krijgt in Rijssen-Holten deksel op de neus over coronasteun

D66 krijgt in Rijssen-Holten deksel op de neus over coronasteun

RIJSSEN/HOLTEN - De gemeente Rijssen-Holten stelt ruim een half miljoen beschikbaar voor corona-beleid. Bij pogingen van D66 vraagtekens te zetten bij met name het doen en laten van kerken in tijden van coronacrisis keerde vanavond een grote meerderheid zich tegen de opvattingen van fractievoorzitter Klein Velderman van D66, waarbij burgemeester Hofland voor (op) ging.

Klein Velderman kreeg geen ruimte zijn punt te zetten, want bij de eerste de beste komma in zijn betoog vielen andere raadsleden over hem heen. De voorman van D66 wilde blijkens de woorden die hij nog over de lippen wist te krijgen iets zeggen over de uitzonderingspositie van kerken en hotels, maar kreeg telkens interruptie dat het zo niet kon en ook zeker zo niet mocht.

Vooral de fractiechefs Scheppink van de SGP en Berkhof van de ChristenUnie hekelden vanaf het moment dat Klein Velderman een redenering wilde opzetten 's mans woorden. Dat het er niks mee te maken had, dat hij bij de zaak moest blijven (steun van de gemeente in tijden van corona) en daar al dan niet 527.500 euro voor beschikbaar te stellen. Daar sloot de burgemeester zich bij aan. Hofland zei, toen Klein Velderman bleef pogen zijn verhaal te doen dat hij nog nooit een raadslid het woord had ontnomen, maar er nu toe over wilde gaan, waarna Klein Velderman zich gewonnen gaf.

Deel dit nieuws!