De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen dopt financieel eigen boontjes, zij het onder toezicht

Haaksbergen dopt financieel eigen boontjes, zij het onder toezicht

HAAKSBERGEN - De financiële afgrond van Haaksbergen en het stedenbouwkundige gat in de markt van het sterdorp op de zuidrand van Twente zien er minder ernstig uit dan begin dit jaar. De tekenen wijzen er nu op dat Haaksbergen na een hectische periode een zelfstandige gemeente kan blijven, die weliswaar veel taken overdraagt aan Hengelo, maar daarbinnen de eigen boontjes zal blijven doppen. Wel blijft het provinciaal toezicht van de provincie Overijssel op gemeentelijk verzoek van kracht.

Vanwege de heftig oplopende tekorten kwam de positie van Haaksbergen als zelfstandige gemeente de afgelopen jaren onder steeds zwaardere druk. Er was onvoldoende besef van de noodzaak investeringen te schrappen en belastingen extra te verhogen om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Met de komst van burgemeester Welten die op zijn beurt gemeentesecretaris en financieel expert Toet aantrok ging het roer afgelopen jaar prompt om. De meest harde en scherpe ingrepen waren naast drastische verhoging van de lastendruk het 'aanpakken' van het blok aan het been dat Kulturhus heette en het uitstellen van de nieuwbouw van de scholengemeenschap Het Assink.

In alle 25 gemeenten in Overijssel voldoet de begroting 2021 dan wel de meerjarenraming aan de wettelijke eisen, maar het financiële evenwicht in Haaksbergen is volgens gedeputeerde Van Haaf, belast met het financieel toezicht op de gemeenten, nog dermate fragiel dat het verscherpte toezicht blijft, overigens op verzoek van de gemeenteraad, als een soort steun in de wankele rug.

Van Haaf liet in een communiqué optekenen: 'Met een sluitende begroting en meerjarenraming en de aanzuivering van het eigen vermogen laat de gemeente een enorme inspanning zien. Desondanks is het evenwicht wankel. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd of het verscherpte toezicht waaronder de gemeente in 2020 valt, kan worden gehandhaafd. Wij hebben hiermee ingestemd.'

 

Deel dit nieuws!