De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo streeft naar bouw 3.000 tot 4.500 woningen in drie jaar

Hengelo streeft naar bouw 3.000 tot 4.500 woningen in drie jaar

HENGELO - De gemeente Hengelo streeft naar de bouw van minimaal drieduizend woningen in de komende drie jaar, maar dat aantal kan oplopen tot 4.500 nieuwe huizen. Dat heeft wethouder Van Wakeren laten weten tijdens een politiek beraad. De kwestie kwam ook aan de orde tijdens de hedenavond gehouden vergadering van de gemeenteraad.

Van Wakeren stelde dat hij in het bijzijn van zijn collega-wethouder Ten Heuw tot een akkoord te is gekomen over de aantallen te bouwen woningen met gedeputeerde Van Haaf  van de provincie Overijssel. De beide schepenen van Hengelo zouden met de gedeputeerde een akkoord hebben bereikt onder voorwaarde van dat wordt voldaan aan enerzijds de behoefte aan en anderzijds de kwaliteit van de te bouwen huizen. Van Wakeren wil in het voorjaar met de raad discussiëren over de bouwplannen. Op voorhand stelde de wethouder dat met Van Haaf is afgesproken dat een accent komt te liggen op 'nieuwe doelgroepen' waarbij hij gewag maakte van 'jongeren' en zogenoemde 'urban creators'. 

Er zal concentratie van woningbouw moeten plaatsvinden in Hart van Zuid en in de Hengelose binnenstad. Wat betreft de het stadscentrum moet volgens Van Wakeren vooral worden gemikt op 'de transformatie' van winkelstrips die geen toekomst hebben'.  

De coalitiepartij SP pleitte bij monde van het raadslid Mulder voor het vasthouden van tenminste 25 procent sociale nieuwbouw, zoals vastligt in het coalitieakkoord, met oog voor goede kwaliteit en betaalbare (huur)lasten. Volgens coalitiegenoot Pro Hengelo stelde dat linksom of rechtsom zó moet worden gebouwd dat 'de koopkracht per hectare' omhoog moet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!