De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Tubbergse raad weigert verzoek inwoner voor graf in eigen tuin

Tubbergse raad weigert verzoek inwoner voor graf in eigen tuin

TUBBERGEN - De gemeenteraad van Tubbergen weigert toestemming te geven aan een inwoner die verzocht om als de tijd gekomen is in eigen grond te mogen worden begraven. De afwijzing van het verzoek geschiedt morgen conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, dat naar eigen zeggen 'alle relevante belangen' zorgvuldig heeft afgewogen.

Het betreft een verzoek om te mogen worden begraven op een perceel aan de Haarweg te Tubbergen, waar dan 'een bijzondere begraafplaats' zou moeten komen, wat volgens de Wet op de Lijkbezorging mogelijk is. De huidige eigenaar van het perceel is de vader van de man die er te zijner tijd wil worden begraven en bereid de grond aan de zoon te verkopen. Toch zegt het college nee.

Er is nu in Tubbergen geen beleid over hoe de raad omgaat met zijn bevoegdheid tot het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats op particulier terrein. De raad heeft beleidsruimte om de aanleg van een bijzondere begraafplaats op particulier terrein mogelijk te maken. In zijn afwijzing wijst het college op drie stevige bezwaren. Ten eerste het gevaar van precedentwerking, ten tweede de kans op willekeur en ten derde eventuele belemmeringen voor toekomstige (planologische) ontwikkelingen.

Bij de aanwijzing van grond voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats spelen onder meer de belangen van ruimtelijke ordening een rol benevens de wettelijke eis van minimaal tien jaar grafrust. Weliswaar noemt het college de wens van de zoon en de vader zwaarwegend, maar weigert het desondanks medewerking. De motivatie: 'Na een zorgvuldige afweging wordt er geen medewerking verleend, want het algemeen belang weegt zwaarder dan het individuele belang van de aanvrager.' Mogelijk dat de fractie van Dorpen Centraal wel vóór zal stemmen, kondigde fractiechef Plegt recent nog aan, maar dat is dan een minderheid. 

 

.

Deel dit nieuws!